• +31 (0) 615455091
  • info@praktijkdewitteos.nl

Basis principes

Basis principes

Qi

Bij de behandeling volgens TCG is de Qi van een cliënt heel belangrijk. Is er voldoende Qi? Stroomt de Qi vrij en natuurlijk? Is er ergens stagnatie? Zijn Yin Yang in balans?
Qi is een typisch Chinees begrip en wordt in het westen vaak vertaald met vitale energie, adem of levenskracht. Dat dekt echter niet helemaal de lading. Zo staat Qi ook aan de basis van de theorie van Yin Yang en voor de traditionele Chinese mens is alles dat bestaat één of andere vorm van Qi. Zo worden bijvoorbeeld het lichaam en de geest niet als afzonderlijke onderdelen gezien, maar als verschillende uitingsvormen van Qi. Qi functioneert volgens de principes van Yin Yang.

Yin Yang

De theorie van Yin Yang is een van de meest fundamentele theorieën van de TCG. Het is de basis van de Chinese natuurfilosofie en tegelijkertijd ook de kern van de Chinese geneeskunde. Volgens deze theorie is de tegenstelling Yin Yang een fundamentele natuurwet. Alles komt voort uit, wordt ontwikkeld, gemotiveerd en veranderd door de kracht van Yin Qi en Yang Qi. In het universum bestaan verschillende relaties tussen Yin Yang, zoals tegenstelling, ondersteuning, aanval, onderlinge afhankelijkheid en transformatie. Gezondheid hangt af van een goed evenwicht tussen deze oerkrachten. Bij verstoring kunnen er klachten optreden. Tot de categorie Yang behoren in het algemeen die verschijnselen die dynamisch, extern, opwaarts, stralend en actief zijn of betrekking hebben op functionele kwaliteit. Daarentegen behoren verschijnselen die statisch, intern, neerwaarts, donker of passief zijn of die betrekking hebben op materiële stoffen tot de categorie Yin. In TCG worden deze concepten gebruikt om problemen samen te vatten en te verklaren op het vlak van anatomie, fysiologie, pathologie, diagnose, preventie en behandeling.

Meridianen 

Niet alleen is de hoeveelheid Qi in het lichaam bepalend voor de gezondheid, maar ook de wijze waarop de Qi in het lichaam is verdeeld. Om normaal te kunnen functioneren moet de Qi voortdurend door elk van de vele miljoenen cellen van het menselijk lichaam stromen. Het meridiaanstelsel, dat alle delen van het lichaam, de geest, de ziel en de essentiële stoffen met elkaar verbindt, is het netwerk dat Qi door het lichaam verdeelt.

Een meridiaan is een afgebakende weg waardoor een verhoogde concentratie Qi ritmisch circuleert. Meridianen stromen door het hele lichaam en vertakken zich. Zoals elk boomblad aan een klein takje vastzit, zo heeft ook elke cel in het lichaam een verbinding met een aftakking van een meridiaan. Alle meridianen samen vormen een systeem waarbij de meridianen in elkaar overlopen, elkaar voeden en reguleren. De hoeveelheid Qi in een meridiaan bepaalt de gezondheid van een mens. Elk orgaan heeft een eigen meridiaan en op elke meridiaan bevinden zich acupunctuurpunten aan de hand waarvan je de conditie van het orgaan kan bepalen en kan beïnvloeden.

De meridianen zijn geen fysieke kanalen, zoals aders waar het bloed doorheen stroomt. Ze kunnen niet door ontleding worden blootgelegd. Het meridiaanstelsel is in de Chinese geneeskunde de afgelopen 4.000 jaar uitvoerig beschreven. Recentelijk is het bestaan ervan bewezen door experimenten waaruit bleek dat de elektrische spanning van meridianen verschilt van die van de weefsel er omheen. Met instrumenten die heel kleine stroompjes meten, is het precieze verloop van de energetische kanalen en de acupunctuurpunten daarop gevonden. Ze bleken overeen te komen met die op oude Chinese afbeeldingen.

Acupunctuurpunten

Acupunctuurpunten zijn concentraties van Qi die op de meridianen liggen. Er zijn meer dan 300 acupunctuurpunten die voornamelijk tussen de spieren en pezen en rond de gewrichten liggen. Door acupressuur (manuele druk) of door middel van acupunctuur (het prikken van naaldjes) kan de Qi van een acupunctuurpunt worden beïnvloed, om zo het evenwicht in een orgaan en het organisme te herstellen.