• +31 (0) 615455091
  • info@praktijkdewitteos.nl

Acupunctuur bij Psycho-emotionele klachten

Acupunctuur bij Psycho-emotionele klachten

Acupunctuur kan goed worden ingezet bij het verhelpen of verminderen van psycho-emotionele klachten. Om me hier verder in te verdiepen heb ik o.a. een scholing bij Dhr. Bruno Braeckman gevolgd. Hij zegt hierover het volgende:

“ Belangrijke oude Chinese geneeskundige teksten bevestigen: “De emoties zijn de belangrijkste oorzaak van ziekte”.

De oorspronkelijke acupunctuur had veel meer aandacht voor de gevoelsmatige en spirituele achtergronden van de gezondheid en ziekte, maar de wetenschappelijke ambitie van de moderne Chinese geneeskunde heeft geleid tot het “uitzuiveren” van deze aspecten uit de huidige acupunctuur.

Ervaring toont nochtans aan dat de acupunctuur een precies en doeltreffend middel is om stagnerende emoties te ventileren en zo de vrije circulatie van Qi, dus levensvreugde en gezondheid te herstellen.

Ons bewustzijn (Shen in TCM) is bepalend voor de gezondheid van ons lichaam.

De gebruikelijke term voor “ziekte” in het chinees is Bing. Precies vertaald betekent Bing echter “aandoeningen van het Hart”, wat ontegensprekelijk wil zeggen dat het lichaam vooral ziek wordt door mentale, emotionele of spirituele oorzaken.

Deficiënties van onze natuurlijke bewustzijnsaspecten (Benshen of diepe overtuigingen) leiden onvermijdelijk tot zwakke orgaanfuncties. Met acupunctuur kan dit opgespoord en hersteld worden. zodat men (weer) kan genieten van zijn volledig potentieel.

Dit is de hoogste vorm van geneeskunde, “het voeden van de bestemming”, Bu Ming.”

Bent u benieuwd hoe acupunctuur u kan helpen? Maak dan een afspraak voor een intakegesprek. Of lees verder over de behandeling van verstorende emoties en bijbehorende klachten met acupunctuur.

” Hierbij is het belangrijk dat de acupuncturist onderscheid kan maken tussen “excessieve” emotionele toestanden (externe stress) en meer interne “deficiënties”, het verzwakken van bepaalde aspecten van de Shen, van onze diepe overtuigingen.

Om dit doel te bereiken moeten echter eerst de Excessen worden opgeruimd.

Excessieve of langdurige emoties (Qing) kunnen ziekmakend zijn, vooral als we ze als “negatief” bestempelen en er de strijd mee aanbinden. Eerst zal dit de vrije circulatie van Qi (energie) in bepaalde meridianen hinderen, maar vrij snel dringen deze subtiele verstoorde energieën naar binnen om daar ook de orgaanfuncties te verstoren. Zo kunnen aanhoudende terugkerende of hevige emoties leiden tot gezondheidsproblemen. Angst, verdriet, schuldgevoelens, haat, wrok etc. veroorzaken een gevoel van afscheuren, vereenzamen, verkrampen, verstijven, ineenkrimpen…tegengesteld aan het natuurlijke, levenwekkende, warme, uitstralende en verbindende effect van het gevoel van liefde dat aan de basis ligt van leven en gezondheid.

“Spoken” of Gui (uitspraak: gkwei) zijn dwangmatige gedragspatronen die ontstaan uit niet verwerkte emoties of traumatische ervaringen. Bijna iedereen loopt met kleine of grote spoken rond: eenieder heeft wel eens wat meegemaakt dat een diepe indruk naliet wat oorzaak kan zijn van het ontsporen van een lichamelijke of psychische functie.

Een spook kan ook stilaan, heel ongemerkt ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van gebrek aan ouderlijke affectieve warmte of van dwingende culturele of religieuze overtuigingen. Dit kan het natuurlijke bewustzijn slopen en de diepe overtuigingen verstoren, wat de oorzaak kan zijn van afwijkende gevoelens zoals depressie, minderwaardigheid, jaloersheid, afgunst, achterdocht, faalangst, agressiviteit etc. die op hun beurt de diepere oorzaak van ziekte kunnen worden.

In bedreigende situaties kan een reflexmatige reactie een noodzakelijke zelfbescherming zijn: het vechten voor zijn leven, het wegspringen voor een toesnellende auto, maar ook het wissen, het ‘vergeten’ van ondraaglijke gebeurtenissen (zoals b.v. kindermishandeling of incest).

De pijnlijke ervaring (fysieke en/ of emotionele pijn) wordt bij de oorspronkelijke situatie weinig of niet ‘verwerkt’ maar blijft als een momentopname geprint in het onderbewuste.

Een nieuwe stress (onbewust ervaren als ‘analoog’ aan de oorspronkelijke stress) kan – soms jaren later – dit cliché activeren en dezelfde reflexmatige reactie uitlokken. Dit reactiepatroon, dat oorspronkelijk misschien noodzakelijk en gepast was, is het nu niet meer, het wordt een ongewenste over-reactie.

Indien het permanent ingeschakeld is, dan wordt deze emotionele lading een Gui, een spook dat continue klaar staat om te reageren met een dwangmatige gedraging of een lichamelijke klacht.

Dit is te vergelijken met het Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS), waarbij de onverwerkte emoties in het limbisch systeem van de hersenen stress veroorzaken in het centraal zenuwstelsel of in het hormonaal systeem.

Bepaalde hevige emoties kunnen volgens de Chinese geneeskunde doordringen tot in het Jing, de erfelijke energie: zgn. overgeërfde spoken. De moderne epigenetica bewijst ook dat traumatische stress sporen kan achterlaten in het genetisch patroon. Die worden dan overgedragen over verschillende generaties en zijn daar oorzaak van diverse klachten.

Gelukkig kan zelfs deze emotionele lading opgespoord worden en geëlimineerd worden met acupunctuur.”