• +31 (0) 615455091
  • info@praktijkdewitteos.nl

“They nailed it 2000 years ago”

“They nailed it 2000 years ago”

In een interview op You Tube vergelijkt de Engelse arts en acupuncturist Daniel Keown de reguliere geneeskunde met The Borg van Star Trek. Als arts werkzaam op de spoedeisende hulp, komt Daniel tot de conclusie dat de reguliere geneeskunde filosofisch bankroet is en net als The Borg alles wat werkt of lijkt te werken in zich opzuigt en gebruikt. Zijn ervaring is dat er vanuit de reguliere geneeskunde vaak laag dunkend wordt gedaan over acupunctuur. Wat weten die primitieven nu van geneeskunde af?

Er is echter een groot verschil tussen de reguliere geneeskunde en de Chinese geneeskunde, volgens Daniel Keown. Waar de Chinese geneeskunde al meer dan 2000 jaar dezelfde principes hanteert en  haar hedendaagse beoefenaars nog steeds te raden gaan bij klassieke werken van meer dan 2000 jaar geleden, veranderen de inzichten, methoden en opvattingen in de reguliere geneeskunde voortdurend. Als een van de talloze voorbeelden hoe inzichten en oplossingen voortdurend in de reguliere geneeskunde veranderen noemt hij dat we vroeger altijd hebben geleerd Paracetamol te geven aan kinderen bij de griep, nu zeggen we: niet doen.
Dat de basis principes van de Chinese geneeskunde nog steeds dezelfde zijn als 2000 jaar geleden wil niet zeggen dat deze niet meer van deze tijd zouden zijn of dat men niks zou willen veranderen. Nee, het betekent dat de oude Chinezen de spijker op zijn kop hebben geslagen. Om in de woorden van Daniel Keown te spreken: “They absolutely nailed it 2000 years ago”.

En hoe bijzonder is dat? Blijkbaar zijn de ontdekkingen van de oude Chinese natuurfilosofen destijds zo universeel geweest, dat ze niet alleen in het oude China van 500 voor Chr., maar ook nu nog, in het moderne Europa anno 2020 en de rest van de wereld bruikbaar zijn.

Want tegenwoordig wordt Chinese geneeskunde al lang niet meer alleen in China beoefend en bestudeerd. Over heel de wereld zijn er plekken waar de wijsheid van de oude Chinezen wordt bestudeerd en in praktijk gebracht. Zo wordt deze traditie levend gehouden en wordt hij steeds opnieuw uitgevonden. Mede dankzij patiënten, onderzoekers en artsen met een open geest worden acupunctuur, de kennis van Chinese kruiden en andere disciplines steeds vaker ook complementair ingezet bij reguliere behandelingen.

Maar ook als zelfstandig geneeskundig systeem kan de Chinese geneeskunde een waardevolle bijdrage leveren aan een gezond en gelukkig leven van mensen in de 21ste eeuw. De Chinese geneeskunde sluit naar mijn mening naadloos aan bij de groeiende behoefte van mensen naar een holistische visie op gezondheid en ziekteoorzaken en het groeiende bewustzijn van samenhang en onderlinge verbondenheid van lichaam en geest.

Wilt u meer weten over Chinese geneeskunde of wat acupunctuur en Tui Na massage voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op voor een afspraak.

admin